Simulace olomouckých tramvají do hry MSTS

AKTUALIZACE - česká verze tratě
Kliknutím si vyberte verzi tratě, kterou vlastníte:
Svou verzi zjistíte na návodu, který byl přiložen v obalu DVD, nebo v souboru "Návod", který
je na DVD či podle čísla objednávky zde.
 

  

 
Co znamenají čísla u verze tratě?
Je třeba odlišit verzi kolejí a ostatních update tratě. U MSTS OLOMOUC je to provedeno následovně:   
  • První trojčíslí značí verzi kolejí (tedy zjistíte, zda vám daná aktivita pojede pod vaší verzí kolejí)
  • Druhé trojčíslí značí verzi tratě = ulice, auta, doplňky, aktivity, modely tramvají atd.

Jenda MSTS © 2010 Všechna práva vyhrazena / All rights reserved

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode