Simulace olomouckých tramvají do hry MSTS

NÁVODY K TRATI
NÁVĚSTIDLA V PŘEDNÁDRAŽÍ
Nová verze tratě 01.2/10

 

Jak se vyznat v návěstidlech (čočkách) v přednádraží?
Odpověď: Podívejte se na vysvětlení zde níže:
Z důvodu správné funkce MSTS jsou některá návěstidla v přednáraží umístěna nebo nastavena neobvykle. Proč tomu tak je se pokusím vysvětlit v následujícím textu.
  • Zde je obrázek ukazující rozmístění návěstidel ("čočky" a "šipky") v přednádraží. Funkce je vysvětlena na obrázku. Návěstidlo 2. a 3. lze vidět na tomto obrázku.
  • Důvod takového umístění: každé návěstidlo v MSTS je definované dvěma způsoby. Jednak červeným bodem (jehlanem), jenž se v editoru umístí na koleje a dále modelem návěstidla, jenž ve hře vidí hráč. Chceme-li tramvajové návěstilo "čočky" nastavit tak, aby svítilo dle postavení výhybky (= když je výhybka přehozena doprava, budou čočky ukazovat volno směr vpravo atd.) musíme daný červený bod návěstidla umístit PŘED výhybku! V praxi by to tedy znamenalo, že návěstidlo 2 a 3 by muselo být umístěno u rozdělovací výhybky směr centrum/Tržnice. Tím pádem by hráč musel na volno čekat již na nástupišti v přednádraží, což považuji za nevhodné. Proto jsem umístil pro každý směr vlastní návěstidlo. Vždy se budete řídit tím, kterým směrem jedete.
  • Od červeného bodu, kterým v editoru definuji návěstidlo musím v určité vzdálenosti umístit model návěstidla, které pak hráč vidí ve hře. Ve staré verzi jsem někdy tento model umístil moc blízko, a proto se vám například u Okresního soudu stávalo, že "jste projeli návěst stuj". Toto by se v nové verzi stávat nemělo. Jako vysvětlení slouží druhý obrázek zde:
  • Obrázek ukazující definice návěstidel v přednádraží. Funkce je vysvětlena pod obrázkem.
  • Zelené tečky = místo, kde je ve hře umístěn model návěstidla, kde musí hráč zastavit. Je vidět ve hře.
  • Červené tečky = místo, kde je v editoru nadefinováno návěstidlo. Ve hře nejde vidět. Vidět jej můžete zde na obrázku z editoru (červené jehlany).
  • Červená úsečka (a.) definuje vzdálenost, ve které musí být umístěn model návěstidla aby vše dobře fugovalo (když umístím zelenou tečku moc blízko (b.) červené a na návěstidle bude STŮJ, napíše hra hráči, že "projel návěst stůj" aniž by ji opravdu projel.
  • Zelená čára: zde musí vozidlo zastavit, pokud řidič vidí návěst STŮJ.
  • Proto jsem tedy i návěstidla ve směru na nádraží umístil až za výhybku - kdybych to tak neudělal, hráč by s vozidlem musel stát v místě zelené úsečky (vlevo na obrázku (b.) a tudíž by zasahoval zadní části do křižovatky u zastávky Kosmonautů. Nyní může v pohodě zajet až k bodu b.

 

Doufám, že bylo vše dostatečně vysvětleno, jde o problematiku, u které musím často dělat kompromis.

 

Jenda MSTS 12/2010.

Jenda MSTS © 2010 Všechna práva vyhrazena / All rights reserved

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode